Webový server řídicích systémů AMiT

AWEB - Webový serverO webovém serveru pro řídicí systémy (PLC) se u firmy AMiT mluví poměrně dlouho. Jsem rád, že mohu oznámit, že během několika dnů bude řešení webserveru uvedeno na trh, a to hned ve dvou možných variantách – buď jako programová součást základního CPU jádra řídicího systému anebo jako samostatná komunikační jednotka, kterou lze doplnit ke všem (i starším) řídicím systémů. Vlastní aplikace webového serveru se vytváří v novém vývojovém prostředí nazvaném AWDet.

Hned na úvod je potřeba říci, že webový server je koncipován tak, aby umožňoval maximální použitelnost prakticky ve všech prohlížečích, a to včetně prohlížečů v mobilních telefonech nebo tabletech. Není potřeba v prohlížeči využívat žádné „vyšší“ technologie (Java applety, ActiveX, SVG, Silverlight apod.), neexistuje ani žádné omezení na konkrétní typ prohlížeče. Využívá se standardního HTML kódu, formátování pomocí kaskádových stylů a JavaScript. Možná by se mohlo zdát, že vlastní prezentace musí být poměrně chudá, ale není tomu tak. Je jasné, že od webového serveru řídicího systému (PLC), nemůžeme očekávat ohromující multimediální vizualizační show, důležité je se zaměřit na přehlednost a srozumitelnost předávaných informací.

Webový server jako softwarovou platformu lze využít u všech nových CPU řídicích systémů firmy AMiT. Tato CPU jsou nebo budou označena písmenem „W“ v názvu produktu. To se týká nyní v podstatě pouze řídicích terminálů řady APT32xx a speciálu APT35xx. Chystají se další redesigny systémů, a tak v průběhu roku přibudou nová použitelná CPU. Proto bude z uživatelského hlediska, podle mého mínění, velmi zajímavý nový produkt označený jako AWEB. Jedná s o samostatné komunikační zařízení, které zajistí webovou prezentaci řídicích systémů. Podívejme se na toto zařízení podrobněji.

 

AWEB - komunikační jednotka s webovým serverem

Jednotka AWEB je svou mechanikou zcela shodná s produkty řady DM-xx - plastová krabička jističového tvaru s uchycením na DIN lištu 35 mm. Designem zapadá do stylu produktové řady AMiNi a DM-xx. Napájení je buď 24 V ss. anebo přímo po Ethernetovém připojení (PoE). Nejzajímavější jsou však komunikační schopnosti:

 • Ethernet 10/100 Mbps
 • Sériové rozhraní RS232
 • Sériové rozhraní RS485
 • Podpora komunikačního protokolu DB-Net (na sériových linkách) a DB-Net/IP na Ethernetu
 • Podpora aplikačních vrstev komunikací DB-Net (servisní funkce, download aplikačních programů, routování paketů apod.)

Co uvedené údaje vlastně prakticky znamenají? Kromě toho, že k jednotce AWEB připojíte řídicí systém „napřímo“ po lince RS232, můžete využít i připojení celé linie řídicích systémů po lince RS485. Pak jediná jednotka AWEB pracuje jako webserver pro celou tuto síť řídicích systémů. Není tedy nutné dodávat ke každému systému vlastní „krabičku“ serveru. A co víc, díky AWEBU zajistíte přenos dat z RS485 do sítě Ethernet (funguje tedy jako komunikační převodník RS485/RS232 <-> Ethernet). AWEB však nyní nepodporuje na straně sériových linek transportní protokol APE, takže jej nelze využít jako plnohodnotný převodník pro případ aktivní stanice (řídicí systém), která vyžaduje komunikaci směrem do sítě Ethernet. Chcete-li však ke své síťové aplikaci zřídit vzdálený přístup i s funkcí webového serveru, pak je AWEB ideální produkt.

Webový server - jednotka AWEB

A to nejzajímavější nakonec – už z podstaty je AWEB použitelný jako webový server k již nainstalovaným a provozovaným řídicím systémům, protože se na straně sériových linek i Ethernetu tváří jako další stanice systému DB-Net/IP. Takže, máte-li již třeba i několik let provozovanou aplikaci s řídicími systémy AMiT a máte k dispozici IP konektivitu, pak pouhým přidáním jednotky AWEB a jejím naparametrizováním získáte jak vzdálený přístup, tak webovou aplikaci. Na aplikační software řídicích systémů nemusíte sáhnout, stačí mít pouze znalost WIDů (aplikačních adres proměnných). AWEB vás vyjde na necelé 4 tis. Kč bez DPH.

 

AWDet - editor webové prezentace

Vlastní webová prezentace (vizualizace) se vytváří a ladí ve WYSIWYG editoru AWDet, který svou funkčností v zásadě nijak nevybočuje od podobných návrhových prostředí. Vše funguje tak, jak se očekává, první aplikaci tedy vytvoříte snadno, a po prvotním seznámení s filozofií ovládání, i velmi rychle. V tuto chvíli jsou k dispozici následující komponenty (prvky), pomocí kterých poskládáte vlastní aplikaci:

 • Label - Zobrazení statického textu
 • Image - Zobrazení statického obrázku
 • CaseLabel - Výběr textu dle hodnoty proměnné
 • CaseImage - Výběr obrázku dle hodnoty proměnné
 • CaseLabelBit - Výběr textu dle hodnoty bitu proměnné
 • CaseImageBit - Výběr obrázku dle hodnoty bitu proměnné
 • NumericView - Zobrazení hodnoty proměnné
 • DateTimeView - Zobrazení času
 • NumericEdit - Editace hodnoty proměnné
 • DateTimeEdit - Editace času
 • NumericEditButton - Editace hodnoty proměnné s odesílacím tlačítkem
 • ButtonSet - Nastavení hodnoty proměnné tlačítkem
 • ButtonSubmit - Tlačítko pro potvrzení všech NumericEdit prvků
 • ArcView - Prohlížeč archivu
 • Inframe - Vložení rámů obsahujícího jinou stránku do aktuální stránky
 • Link - Odkaz na jinou stránku
 • LogView - Prohlížeč provozního deníku
 • DayPlan - Prohlížeč časových plánů s možností jejich úpravy

V dohledné době ještě přibudou komponenty pro zobrazení a editaci jednotlivých bitů proměnných. Kromě vlastní editace webové aplikace umožňuje program vlastní správu (nastavení) serveru, nahrání nového firmware serveru, přenos aplikace na server, simulaci zobrazení aplikace apod. Vývojové prostředí bude distribuováno zdarma volným stažením ze stránek firmy AMiT.

Dost bylo teoretických informací, v následujícím článku si ukážeme, jak se s vývojovým prostředím pracuje a jak vznikala moje první webová aplikace pro technologie v mém rodinném domě včetně monitoringu fotovoltaiky. Základním komunikačním nástrojem je "chytrý" mobilní telefon s operačním systémem Android s předinstalovaným standardním prohlížečem výrobce telefonu.

AWDet - náhled na vývojové prostředí  AWDet - editace parametrů

Komentáře

Re: Webový server řídicích systémů AMiT

Hezky napsané