Fotovoltaika Solyndra

Postřehy z provozování malé fotovoltaické elektrárny s panely Solyndra, články o fotovoltaice a vše co s ní souvisí.

Vyhodnocení 4. a 5. roku provozu FVE

Slunce témaJe to dva roky, kdy jsem naposledy prezentoval výsledky provozu mé fotovoltaické elektrárny s panely Solyndra. Loni jsem se na počátku roku k hodnocení nedostal a pak už nějak nebyla síla. Podívejme se tedy v tomto příspěvku na společné hodnocení za poslední dva roky - 2013 a 2014. Jak to dopadlo? Po tříletém pozvolném růstu celkové produkce byly právě tyto dva roky první se znatelným poklesem...

Vyhodnocení 3. roku provozu FVE

Téma slunce 2012Třetí rok plného provozu malé fotovoltaické elektrárny a druhý rok s využitím regulace spotřeby přebytků energie pro ohřev teplé vody - jak dopadlo srovnání s předchozími roky? Žádné dramatické překvapení nenastalo. Produkce elektrárny dosáhla očekávaných hodnot, regulace spotřeby přebytků energie je již ve finálním nastavení parametrů.

Vyhodnocení druhého roku provozu FVE

Téma slunceO 2,6% více vyrobené energie z mé fotovoltaické elektrárny než v předchozím roce. V roce 2011 byly poprvé po celou dobu využity okamžité přebytky z výroby FVE pro ohřev teplé vody a tím minimalizovány dodávky do sítě za, dá se říci, symbolickou cenu. Jak dopadla celková bilance výroby a lokální spotřeby?

Vyhodnocení prvního roku provozu FVE

Instalace Solyndry na garážiV poslední době neustále čteme v novinách, jaký skvělý byznys ta fotovoltaika je, jak jsou provozovatelé FVE prohnaní podnikatelé, kteří jen rejžují peníze, jak se bude kvůli fotovoltaice všechno zdražovat atd. Možná něco z toho platí pro velké megainstalace na polích. Nikde se ale už nedočteme, jak je to u malých instalací na rodinných domech. Jaká je návratnost takových instalací, jak lze takový zdroj energie doma využít, s jakými účetními a byrokratickými problémy musí zápasit malí provozovatelé? Rád bych se s vámi podělil s mými zkušenostmi po ročním provozu fotovoltaické elektrárny. Zaměřím se víceméně na zhodnocení očekávání a tvrdé reality. Dávají skutečně panely Solyndra podstatně menší výkon než je uváděno v propagačních materiálech?

Vzdálený dohled FVE

ViewDet temaPři popisu mé instalace fotovoltaické elektrárny jsem se ještě podrobněji nezmínil o vzdáleném dohledu  - chcete-li vizualizaci. Tato část nemá žádný přímý vliv na vlastní činnost elektrárny anebo regulaci spotřeby přebytků energie. Díky dohledovému systému mám k dispozici dostatek jak aktuálních tak historických dat, které usnadňují pochopit detailně vlastní činnost a hlavně nastavit optimální využití energie v domácnosti. Podívejme se podrobněji, jaké informace lze získat.

Využití přebytků - vyhodnocení regulace

ElektroměrOd začátku května je v provozu automatická regulace spotřeby přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny (FVE). Cílem regulace je využítí v maximální míře vyrobenou energii přímo v domácnosti a do distribuční sítě dodávat co nejméně. Jako nejjednodušší řešení se nabízí ohřev teplé vody. Podařilo se zvýšit využití energie z FVE z obvyklých 25-35%? A jak vypadá efektivita výroba/spotřeba z pohledu financí?

Syndikovat obsah