Vyhodnocení 4. a 5. roku provozu FVE

Slunce témaJe to dva roky, kdy jsem naposledy prezentoval výsledky provozu mé fotovoltaické elektrárny s panely Solyndra. Loni jsem se na počátku roku k hodnocení nedostal a pak už nějak nebyla síla. Podívejme se tedy v tomto příspěvku na společné hodnocení za poslední dva roky - 2013 a 2014. Jak to dopadlo? Po tříletém pozvolném růstu celkové produkce byly právě tyto dva roky první se znatelným poklesem...

 

Celkový výroba

V roce 2013 vyrobila elektrárna 1.319 kWh energie, což bylo o 11.,4% méně než v předchozím, rekordním roce. O dalších 5,8% poklesla výroba i v roce 2014 a to na hodnotu 1.270 kWh. Přirozený pokles výkonu FVE garantovaný výrobcem by měl být menší než 1% za rok. Na horší produkci se podílelo samozřejmě především počasí. Někde jsem četl, že meziroční rozdíl produkce elektrárny v téže lokalitě může být až 20%. V mém případě je rozdíl mezi rekordním rokem a loňským výsledkem přibližně 15%.

Srovnání produkce FVE 2010-2014

Podívejme se na srovnání měsíční výroby v jednotlivých letech - nejlépe to uvidíme v grafu.

Srovnání měsíční produkce FVE 2010-2014

Všimněte si např., že v roce 2013 v červenci bylo dosaženo absolutně nejvyšší hodnoty měsíční produkce v historii (264 kWh). Takže elektrárna byla určitě v dobré kondici, jen sluníčko bohužel po zbytek roku nesvítilo tak, jak by si solárník přál. Za poslední dva roky je pěkně vidět, jak se "nepodařily" především jarní měsíce což se projevilo velkou měrou na celkových horších výsledcích. Na grafu zprůměrovaných měsíčních výkonů je patrné, jak se díky tomu vrchol výkonů posunul směrem k červnu a hlavně červenci (srovnejte s grafem průměrů za první tři roky).

Měsíční průměry výroby FVE

Pro milovníky čísel předkládám rovněž detailní přehled produkce po měsících za posledních pět let.

Tabulka měsíční produkce FVE za roku 2010 až 2014

Využití přebytků z FVE

Jak jistě víte, od roku 2012 aktivně využívám přebytky z výroby FVE pro ohřev teplé vody. Technické řešení i nastavení parametrů regulátoru zůstalo nezměněné a fungovalo bez omezení zcela automaticky po oba sledované roky. Podívejme se na detailní bilanci využití přebytků. Nejprve pro rok 2013:

Využití přebytků energie z FVE 2013

Pro rok 2014 dopadla bilance následovně:

Využití přebytků energie z FVE 2014

Vidíte, že do distribuční sítě regulátor nechal odtéci opravdu minimum - kolem 90 kWh. Využití vyrobené energie pro ohřev teplé vody (sloupeček ETUV) a pro běžnou spotřebu domácnosti (sloupeček Úspora) je zhruba na stejné úrovni. Největší dodávky do distribuční sítě jsou v letním období, protože je energie tolik, že ji už nelze dále bezpečně použít na ohřev vody (překročena max. teplota v bojleru).

Finanční zhodnocení provozu FVE

V posledních dvou letech jsem do provozu FVE nemusel investovat žádné zásadní investice. Snad jen, změna pojištění nemovitosti mi umožnila téměř zadarmo připojistit i vlastní technologii fotovoltaiky (v balíčku byla pojistka jen kolem 95 Kč na rok). Podívejme se na vyčíslitelné příjmy z provozu FVE, neprve pro rok 2013:

Zelený bonus: ERÚ zvýšil pro rok 2013 dotační cenu na 12,46 Kč/kWh, což částečně vykompenzovalo nižší roční výrobu a v celkovém finančním vyjádření představovalo příjem 16.435 Kč.

Dodávka energie do sítě: E.ON pro rok 2013 opět nepatrně zvýšil výkupní cenu na 0,40 Kč/kWh. Jelikož jsem do sítě dodal opravdu minimum vyrobené energie, byl i finanční efekt víceméně symbolický, pouhých 35,60 Kč.

Úspory spotřeby domácnosti: Dle údajů v předchozí tabulce je vidět, že domácnost využila energii z FVE ze 46%, finančně vyjádřena úspora 3.137 Kč.

Využití přebytků pro ohřev vody: 43% celkové výroby z elektrárny bylo použito na ohřev teplé vody. Po přepočtu energetického ekvivalentu na ohřev vody plynem byl celkový finanční přínos 1.056 Kč.

Celkové roční příjmy představovaly sumu 20.644 Kč. Před dalším komentářem vyúčtujme stejným způsobem příjmy i za rok 2014:

Zelený bonus: ERÚ podle zákona opět zvýšil pro rok 2014 dotační cenu na 12,67 Kč/kWh, v celkovém finančním vyjádření představoval příspěvek za Zelený bonus částku 16.070 Kč.

Dodávka energie do sítě: E.ON pro rok 2014 ponechal výkupní cenu na stejné úrovni, tedy 0,40 Kč/kWh. Opět se díky minimálním dodávkám přebytků do sítě jednalo o symbolických 37,20 Kč v příjmech.

Úspory spotřeby domácnosti: Dle údajů v předchozí tabulce je vidět, že domácnost využila energii z FVE ze 43%, finančně vyjádřeno 2.619 Kč.

Využití přebytků pro ohřev vody: 46% celkové výroby z elektrárny bylo použito na ohřev teplé vody. Po přepočtu energetického ekvivalentu na ohřev vody plynem byl celkový finanční přínos 898 Kč.

Celková příjmová bilance za rok 2014 byla 19.624 Kč. Už v průběhu roku 2013 jsem se donutil přehodnotit stávající dodávky elektřiny a plynu. Změnou tarifu elektro a změnou dodavatele plynu se mi podařilo stáhnout náklady docela podstatným způsobem. To se samozřejmě projevilo i v nižším příspěvku na úsporách z provozu FVE (ohřev vody a spotřeba domácnosti), takže bilance nevychází opticky tak "pěkně" jako v předchozích letech. Samozřejmě náklady na provoz celé domácnosti se podstatně snížily a o to především přece jde.

Od poloviny roku využívám umoření přebytků z FVE pro ohřev teplé vody. Investiční náklady jsem tehdy odhadoval na 6.000 Kč. Do konce roku 2014 jsem takto ušetřil přibližně 4.750 (úspora na plynu pro ohřev vody). Během dalšího roku by tedy mohla být počáteční investice na úsporách zcela pokryta...

Výše uvedená celková finanční bilance samozřejmě není tak růžová - bez určitých výdajů, plánovaných nebo neplánovaných se to prostě neobejde. Co je potřeba na straně nákladů uvažovat - např. pojištění, nyní povinný poplatek za budoucí recyklaci (nová pastička na provozovatele), poplatek za regulované služby za lokální spotřebu elektřiny (!), revize, drobné opravy, poplatek za vystavení certifikátu pro přístup do fakturačního systému OTE, zdravotní pojistné a kdo si špatně nastavil odpisy, tak samozřejmě zaplatí i daň z příjmu. Ročně se takto "odkloní" až 2.000 Kč. I po započítání těchto mnohdy nechtěných výdajů mi vychází stále návratnost kolem 13 let. Uvidíme. Jediné pozitivum za poslední dva roky vidím ve způsobu vyúčtovní - systém fakturace přes OTE se naštěstí stabilizoval a nikdo na nás zatím nevymyslel žádnou změnu.