Vzdálený dohled FVE

ViewDet temaPři popisu mé instalace fotovoltaické elektrárny jsem se ještě podrobněji nezmínil o vzdáleném dohledu  - chcete-li vizualizaci. Tato část nemá žádný přímý vliv na vlastní činnost elektrárny anebo regulaci spotřeby přebytků energie. Díky dohledovému systému mám k dispozici dostatek jak aktuálních tak historických dat, které usnadňují pochopit detailně vlastní činnost a hlavně nastavit optimální využití energie v domácnosti. Podívejme se podrobněji, jaké informace lze získat.

Pro vzdálený dohled používám servisní a vizualizační nástroj ViewDet. Jeho výhodou je dostupnost zdarma, omezením snad jen, že jej lze použít pouze pro komunikaci s řídicími systémy firmy AMiT. ViewDet je určen především pro techniky a programátory MaR (měření a regulace) jako komfortní servisní nástroj. Umožňuje však použití některých prvků, které lze s výhodou použít pro jednoduchou vizualizaci. Kromě standardního zobrazení čísel technologických proměnných (různých typů v různých formátech) lze zobrazit textovou informaci podle aktuální hodnoty proměnné, editovat hodnotu, zobrazit grafy, umístit obrázek na pozadí a do něho volně do prostoru vložit zobrazované hodnoty. U grafů a tabulek archivních hodnot z řídicího systému je možnost exportu dat např. do Excelu a dále je zpracovat. ViewDet zajišťuje i dlouhodobou archivaci měřených dat. Archiv je omezen pouze velikostí disku počítače. A to nejlepší na závěr - ViewDet podporuje komunikaci přes Internet, takže máte-li ViewDet nainstalován na vašem notebooku, můžete se spojit se svým domovem prakticky z celého světa - potřebujete pouze veřejnou IP adresu k vašemu řídicímu systému.

ViewDet - fotovoltaika

Pro sledování činnosti fotovoltaiky jsem ve ViewDetu vytvořil samostatnou záložku, na které zobrazuji tyto údaje:

 • aktuální hodnota výkonu FVE
 • hodinová suma výroby FVE
 • denní suma výroby FVE
 • celková suma výroby - 1.ledna nuluji, takže se zobrazuje aktuální roční suma
 • celková aktuální spotřeba elektrické energie domácnosti
 • hodinová a denní suma spotřeby energie domácnosti
 • aktuální použitelný přebytek energie z FVE
 • denní a celková suma využití přebytku energie pro ohřev teplé vody
 • graf aktuálních hodnot výroby FVE, spotřeby domácnosti a přebytků s dvouminutovou periodou zápisu
 • graf stejných údajů jako hodinové sumy v pětidenním přehledu
 • tabulka denních sum výroby FVE za posledních 10 dní

Na jednom místě mám všechny údaje pěkně pohromadě. Z tabulky denních přehledů exportuji průběžně (když si vzpomenu) data do Excelu, a v něm dále zpracovávám a dělám další analýzy a statistiky. Touto cestou jsem např. získal podklady pro vyhodnocení regulace přebytků energie.

Přebytky energie z FVE využívám pro ohřev teplé vody. Na následujícím obrázku je ukázka další záložky, která zobrazuje v grafu průběh důležitých hodnot v plynové kotelně včetně ohřevu teplé vody. Pro přehlednost jsem vypnul zobrazení průběhů teploty na kotli a některé regulační zásahy a nechal pouze průběh teploty vody v zásobníku (tmavě zelená), množství elektrické energie použité pro ohřev (žlutá) a venkovní teplota (světle zelená). V zobrazeném grafu je hezky vidět, že jakmile se přebytečná energie (žlutá) umořuje v topné spirále, teplota vody roste (tmavě zelená).

ViewDet - ohřev vody

Vizualizaci ve ViewDetu primárně ale využívám ke sledování regulace vytápění v domě. A to včetně podrobné statistiky. Zajímavé je např. sledování spotřeby plynu v závislosti na venkovní teplotě a režimu provozu domu - všední dny, víkendy, dovolené atd. Data jsou sbírána ve dvouminutových vzorcích nepřetržitě už více než 6 let. Díky tomu mám např. poměrně dobře zmapované průběhy teplot v jednotlivých letech a ročních obdobích. Celou regulaci zajišťují dva řídicí systémy - AMiNi2 a AMiN-E s terminálem APT200.

ViewDet - teplotní statistiky

Abyste ale nemysleli, že lze ve ViewDetu dělat jen "suché" přehledy, tabulky a grafy. Na následujícím obrázku máte možnost vidět pěkně graficky celkovou koncepci vytápění v domě. Kromě řízení zdroje tepla řeším i individuální řízení teplot v místnostech. Každá místnost má svůj časový plán teplot, nezávislý na plánech ostatních místností. Zdroj tepla pak řeší "pouze" to, aby uměl splnit požadavky každé místnosti v každém okamžiku. Měření teploty v místnostech zajišťují nástěnné ovladače, regulaci pak řeší řídicí systém pomocí termoelektrických hlavic na radiátorech.

Cílem navržené koncepce není pouze úspora, ale především komfort a pohoda bydlení.

ViewDet - kotelna

Komentáře

Re: Vzdálený dohled FVE

Žasnu.. super stránky.
Rád bych hodil řeč na toto téma..
U mě to vypadá takto:
http://www.ekoenergie.org/resol/rd-bzenec.htm
http://212.96.182.251:8809
http://212.96.182.251:8810

Roman Pospěch
ekoenergie@seznam.cz