Proč vůbec vznikly tyto stránky?

Téma kuličkyNa úplném počátku byla nabídka od významné české společnosti zabývající se Internetovou reklamou a optimalizací webových stránek. Firmě, ve které pracuji, nabídla vytvoření a správu kontextové reklamy formou PPC pro zviditelnění firemních webových stránek. Jelikož mě vždy fascinovaly marketingové možnosti komunikace pomocí Internetu, což vyplývá i z mé současné profese "marketéra", kývl jsem tehdy na nabídku a společně jsme spustili několik reklamních sestav v českém, anglickém a ruském jazyce. Návštěvnost webových stránek se viditelně zvýšila, byl jsem překvapen, jak reklama funguje.

Zanedlouho přišla nabídka od téže firmy, že nám za velmi výhodnou cenu provedou analýzu našich stránek s ohledem na tzv. optimalizaci pro vyhledávače (rozuměj, aby se při dotazu na vybraná hesla a fráze ve vyhledávačích zobrazovaly naše stránky ve výsledcích na předních místech). Cena nebyla vysoká, analýzu jsem tedy objednal. Výsledek? Toto je špatně, tamto se musí jinak, takto se to nesmí dělat apod. A hned následovala nabídka, že nám všechno opraví, vylepší a že se o nás budou starat a zajistí nám krásné pozice ve vyhledávačích a tudíž vyšší návštěvnost našich stránek. K tomu přiložili kalkulaci. Pozorně jsem si vše přečetl a spočítal…

Jelikož jsem člověk zvídavý, snažím se pochopit, proč věci fungují jak fungují a co za tím je. A tak jsem nelenil a během letní dovolené začal samostudium z materiálů dostupných na oficiálních stránkách programu Web CEO, který se často používá pro onu optimalizaci pro vyhledávače (anglicky Search Engine Optimization, zkráceně SEO). A tehdy jsem si uvědomil, že celé slavné SEO, tak jak je nejčastěji prezentováno, je vlastně trochu o něčem jiném. Zkuste si dát do vašeho oblíbeného vyhledávače heslo SEO, nebo něco jako optimalizace pro vyhledávače případně optimalizace webu a obdržíte kolem 1 mil. odkazů - pěkná inflace pojmu. Na drtivé většině takto nalezených stránek se dozvíte, že pomocí SEO zvýšíte návštěvnost a že uděláte větší kšeft. K celé optimalizaci se nejčastěji přistupuje ryze technicky - to je zvláště typické pro webdesignery, kteří vám většinou nabídnou optimalizaci automaticky v rámci tvorby vašeho webu. Kdo z nich ale zjišťuje, kdo jsou vaši zákazníci, co vlastně hledají, co od vás očekávají? Kdo se podívá na optimalizaci skrze okno všech vašich marketingových aktivit ve firmě? Vždy je třeba mít na paměti, že vaše webové stránky jsou pouze nástrojem marketingu, nikoliv cíl. Tak jako v byznysu není cílem obrat ale zisk, tak v Internetovém marketingu není cílem zvyšování návštěvnosti stránek ale získání a udržení návštěvníka, který od vás něco koupí anebo se k vám bude vracet a zapojí se třeba do růstu a zkvalitnění obsahu stránek.

V prvé řadě je nutné zapomenout na myšlenku, že stačí jen "ošidit" vyhledávače a dostat se na pěknou pozici a tím zvýšit návštěvnost. To může jít relativně snadno, je to zčásti jen technický problém. Ale co potom? Návštěvník navštíví vaše stránky... A tady SEO končí. Začíná marketing a říkejme mu rovnou Internetový marketing. Je to část marketingových aktivit a postupů využívajících prostředí Internetu. I v tomto případě stále platí, že musíte znát svého zákazníka (segmenty), znát své cíle, své možnosti, příležitosti, ohrožení a slabiny.

Můj další postup po samostudiu o čem to SEO je a není, byl vlastně logický. Jako spoluautor firemních stránek, jsem provedl několik kroků: změnil částečně obsah stránek, dodržel určitá pravidla, která se vyhledávačům a zpravidla i návštěvníkům líbí, přesvědčil kolegu, aby přepsal design stránek (skripty, kaskádové styly). Průběžně jsem začal monitorovat podrobně návštěvnosti stránek (ne jako celek, ale konkrétní stránky), analyzovat pozice v různých vyhledávačích, sledovat, jak vyhledávače a návštěvníci reagují na různé změny a podněty. K tomu jsem se naučil řídit a zefektivnit kontextové reklamní kampaně typu PPC. Výsledek mého snažení se dostavil. Je fakt, že to chtělo trochu trpělivosti, každá změna se projevila až s nějakým odstupem, takže celý proces k prvním uspokojivým výsledkům trval téměř 6 měsíců. A došel jsem k dalšímu zjištění - tato práce nekončí, stále je co zlepšovat.

Nadšený z výsledků jsem se pochlubil několika přátelům a ti mě požádali, zda-li bych nepomohl i jejich stránkám. Myslí se tím samozřejmě jejich byznysu, jak jsem zmiňoval, stránky nejsou cíl. Zkusil jsem to a zjistil, že mě tato práce velmi zajímá a především baví. O výsledcích se určitě někdy zmíním, stále nepovažuji mé snažení v projektech za dostatečně konečné. Po večer se snažím po Internetu učit od zkušených konzultantů v oboru optimalizace a Internetového marketingu. Občas se musím usmívat, když vidím práce některých webdesignerů a „odborníků“ chlubících se výsledky svých SEO počinů. Nepokládám se za experta, evidentní chyby už ale umím rozpoznat a mám představu o lepším řešení. Internetový marketing pěkně zapadá do celkového marketingového mixu a bylo by škoda toho nevyužít, zvláště když efektivita může být až překvapivá.

Stránky pete-ka.cz jsem vytvořil pro nabídku mých služeb v oblasti Internetového marketingu. Zároveň budou stránky využity pro sledování některých reakcí vyhledávačů a návštěvníků, bude to taková malá pokusná laboratoř. A jelikož se moje další zájmy točí kolem fotovoltaiky, průmyslové automatizace a vytrvalostních běhů, chci se podělit se svými postřehy a zkušenostmi s ostatními i v těchto oblastech. Doufám, že tyto na první pohled neslučitelné obory mohou vedle sebe koexistovat a prolínat se.

Téma alej