Respektujte síťovou generaci

magic abstrakceNedává vám nadpis smysl? Také jsem s tím měl problém. V programu konference na téma Efektivní web (Brno, 10.3.2010) byl poslední příspěvek uveden nadpisem "Síťová generace a síťové hodnoty". Na rozdíl od ostatních příspěvků na konferenci, které se zabývaly zvyšováním návštěvnosti webu, PPC reklamou a redakčními systémy, se toto téma jaksi vymykalo a tak trochu krčilo na chvostě celého programu. Původně jsem chtěl právě tuto přednášku oželet a odejít. Naštěstí jsem tak neudělal.

Konference Efektivní web 2010 se konala v kongresovém centru BVV v Brně a byla docela slušně obsazena jak posluchači, tak přednášejícími. Zúčastnil jsem se tak trochu ze zvědavosti, zjistit co je nového v oblasti Internetového marketingu a hlavně jak firmy prezentuji své služby a produkty. Vytipoval jsem si několik přednášek, které by mě mohly zajímat. Například, praktické ukázky zvyšování návštěvnosti stránek, měření návštěvnosti anebo marketing v ruském Internetu. Jak už to tak bývá, příspěvky právě na tato témata nebyly pro mě nakonec ničím zajímavé a přínosné.

Čtyři přednášky ale převýšily ostatní jak svou odprezentovanou úrovní, tak obsahem. V té první se zástupce firmy ANIMATO.CZ směle a s patřičným nadhledem pustil do tématu "Modla zvaná redakční systém aneb jak spolehlivě vyhodit peníze za webové stránky". Kromě jiného zazněly před sálem plným zástupců agentur, provozovatelů e-shopů a marketingových pracovníků tyto jednoduché pravdy:

 • web je vším jiným jen ne IT
 • web je marketingový nástroj
 • stránky dělají většinou lidé z IT a ti mají úplně jiné návyky v práci s počítačem než běžný uživatel
 • kvalitní web včetně obsahu a grafiky nevytvoří jediný člověk
 • ještě před realizací stránek je nutné vytvořit koncepci a model webu
 • vždy je nutné nejprve definovat obsah a cíl webu
 • novým webem práce nekončí ale začíná

Zlatá slova... do kamene vytesat a každého zadavatele před ten kámen přivést a naučit nazpaměť.

V druhé zajímavé přednášce nám Ján Šifra z ETARGET CZ velmi kreativní formou představil 15 triků, jak na texty kontextové reklamy v obsahové síti, aby zaujaly a zvýšily tím pádem efektivitu prokliků. V prezentaci odpřednášenou rychlostí kulometu jsem zachytil pár zajímavých postřehů. Ač jsem na toto téma už ledacos přečetl a prakticky vyzkoušel, vidím, že je pořád co vylepšovat. Určitě se nechám inspirovat při nějaké nejbližší PPC kampani...

Třetí přednáška od Radka Sakáče z PPClick.cz mě donutila přehodnotit můj zatím trochu odmítavý vztah ke komunitním sítím v čele s Facebookem. Je fakt, že pro některé typy kampaní (virální marketing), pro některé druhy produktů a hlavně specifický cílový segment zákazníků jsou tyto sítě velmi mocným nástrojem. Ale základem úspěchu je správně pochopit myšlení a způsob komunikace členů síťové komunity. A o tom byla přednáška, kterou jsem zmínil hned v úvodu.

Daniel Franc z Unisona Studio nám ve výborně připravené přednášce odtajnil síťovou generaci a síťové hodnoty této generace. Je to v podstatě jednoduché - síťová generace jsou lidé mladší 25 let; podle statistických údajů je na českém Facebooku zaregistrováno 80% těchto lidí. Kdo to je? Jsou to naše děti. A my jsme prostě "stará" generace z doby, kdy Internet byl chápán jinak a jinak používán. Celý problém je v tom, že dnešní výkonní manažeři (věk 30+) se snaží zaujmout a ovlivnit tuto síťovou generaci a ono to samozřejmě nefunguje. Proč tomu tak je se lze dočíst v podkladech k uvedené prezentaci. Ve stručnosti, jaké jsou důsledky pro tvorbu webů, které musí myslet i na síťovou generaci:

 • weby umožňují obousměrný tok informací
 • umožňují interakci s obsahem
 • umožňují vlastní aktivitu návštěvníka
 • dávají prostor pro propojování lidí, myšlenek, aktivit atd.
 • neodlišují práci a zábavu
 • jsou absolutně autentické
 • dokáží využít spolutvorbu pro rozvoj webu

Tyto body jsem si dovolil citovat přímo z prezentace Daniela France. Co z toho kromě jiného pro nás vyplývá? Pojem webu jak ho známe my, dinosauři, se ztrácí v mnoha vzájemně provázaných aplikacích. Hlavně se ale nesnažme vnucovat naše "staré" Internetové myšlení našim potomkům. Stejně to nepřijmou a stejně mají současné technologie zvládnuté lépe než my...