Komponenty fotovoltaické elektrárny

Pro zvídavé čtenáře, technicky zaměřené, uvádím přehled všech důležitých prvků celé sestavy fotovoltaické elektrárny s panely Solyndra a jejich základní technické parametry. V některých dalších příspěvcích se k vybraným komponentám ještě vrátím s několika postřehy. Výrobna je připojena do distribuční sítě E.ON.

 

Fotovoltaické panely Solyndra

 • Rozvaděč stejnosměrné strany12 ks Solyndra SL-001-182
 • Výkon: 182 Wp/panel
 • Celkový výkon panelů: 2184 Wp
 • Konfigurace: 3 stringy po 4 panelech
 • Střecha: sklon 5°, hliníkový trapézový plech, povrchová úprava bílou barvou

 

Přepěťová ochrana stejnosměrné strany

 • Svodič přepětí HAKEL SPUM PV
 • Jistič (odpínač) OEZ LPN DC-16C-2
 • Zemnící soustava s ekvipotenciální svorkovnicí vně objektu

 

Střídač

 • Střídač Fronius IG 20Fronius IG 20, jednofázový, s VF transformátorem (galvanické oddělení)
 • Jmenovitý výstupní výkon: 1,8 kW
 • Max. výstupní výkon: 2,05 kW
 • Napěťová a frekvenční ochrana dle požadavku E.ON
 • Doplňková kontrola sítě kartou ENS

 

Měření energie a přepěťové ochrany na střídavé straně

 • Elektroměr ED 110.D0 - jednofázový statický třídy A, ověřený
 • Pulsní výstupy otevřený kolektor, 1.000 imp./1 kWh
 • Jistič 3x OEZ LPN-16B-1
 • Svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Hakel SPC12,5/3+1

 

Elektrické rozvody

 • Hlavní rozvaděčPanely - střídač: dvouplášťový DC kabel, 6 mm2
 • Střídač - hlavní rozvaděč: původní CYKY 5x2,5 mm2
 • Proudová soustava: 3NPE 400V/50Hz TN-S

 

Nadřazený systém