Zobrazení aktuálních měřených dat

Na stránky jsem právě doplnil zobrazení aktuálních měřených dat z řídicích systémů vytápění a regulace spotřeby přebytků FVE. Téměř on-line hodnoty najdete v pravé části stránek nahoře hned pod menu. Jak toho lze dosáhnout pouze se znalostí jednoduchého programování v PHP a přístupu k SQL databázi popíšu v připravovaném příspěvku.