Zelený bonus nebo výkupní cena?

Nedávno jsem byl v souvislosti s nízkými výkupní cenami v rámci zeleného bonusu dotázán, proč jsem nevyužil režimu garantovaných výkupních cen, které jsou o korunu vyšší. Zelený bonus je obecně výhodný pokud je předpokládána vlastní spotřeba. Propočítal jsem si, jak je to konkrétně v mém případě - 44% produkce FVE spotřebuji při běžném provozu domácnosti (tedy úspora, nemusím elektřinu nakupovat), dalších 46% pak využiji pro ohřev teplé vody (využití přebytků energie). Garantovaná výkupní cena pro rok 2011 byla 12,50 Kč, zelený bonus pak 11,50 Kč za 1 kWh. Pokud zahrnu do ceny k zelenému bonusu i využití energie při běžné spotřebě domácnosti (úspora), pak cena jedné kWh vyšla na 13,83 Kč, zahrnu-li navíc i efekt využití přebytků (přepočet na ekvivalent ohřevu plynem), pak kilovathodina vyrobené energie z FVE vyšla na 14,49 Kč. Zelený bonus je v mém případě jednoznačně výhodnější.